Affiliate-avtale for Vanndispensere fra 123vann

Med vår affiliate-tjeneste kan du tjene penger ved å referere fra ditt nettsted til vårt nettsted, med hjelp av en spesiell lenk. For å få tilgang til vår affiliate-tjeneste må du akseptere betingelsene i denne avtalen. Ved å registrere deg som affiliate har du aksepterert avtalen. Vi fra vår side må godkjenne registreringen før du kan legge ut lenken, og du blir informert via epost når du er godkjent. Vi forbeholder oss retten til å avvise forespørsler uten begrunnelse.

Tjenesten

Affiliate kan plassere en affiliate-lenk på sin nettside til vår nettside. Det gis ikke rom for å bruke lenken i epost og automatiserte eller ikke-relevante kommentarer på f.eks. blogger, for å unngå spam. Affiliateprogrammet kan endres eller avsluttes når som helst. Vi informerer da om dette per epost. Avtalen etablerer ingen partnerskap eller ansettelsesforhold.

Avtalen inngås med innehaveren av varemerket 123vann:
JM Handel (Jeroen Maaskant) ENK
Solsletteveien 7A
4019 Stavanger
Org.nr. 990100845

Forpliktelser for Affiliate

En affiliate skal sørge for at nettstedet der affiliate-lenken blir brukt er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Dersom en affiliate er en person, må den være minst 18 år gammel. Affiliate skal sørge for at registrert informasjon er oppdatert, så som navn, epost, bankkonto og foretaksinformasjon dersom aktuelt. En affiliate skal på ikke bidra til eller sørge for kunstig trafikk, og informerer om dette via epost ved mistanke.

Våre forpliktelser

Gjennom vårt affiliate-system registrerer vi traffikken som er generert, og tilgjengeliggjør dette på vår nettside på din konto-oversikt. Affiliate utsteder faktura ihht bilag som er tilgjengelig fra vårt system. Vi kan også utstede faktura på Affiliate sin vegne.

Provisjon

Utbetaling skjer etterskuddsvis, ved slutten av etterfølgende kvartal; ferie-avvikling kan være anledning til at utbetaling utsettes med opptil en uke. Det påløper ikke noen rente på opptjent beløp. Betaling vil bli gjort direkte til Affiliatens bankkonto. En Affiliate er selv ansvarlig for betaling av eventuelle skatter og avgifter på provisjonen.

Varighet og oppsigelse

Avtalen trer i kraft når registreringen i vårt affiliate-system er godkjent. Avtalen kan ikke overdras til andre parter. Avtalen kan sies opp av begge parter når som helst og med umiddelbar effekt. Beskjed kan gis via epost. Lenker må da fjernes fra Affiliatens nettsted innen en uke.

Skadeløshet

Affiliate holder oss skadeløs mot eventuelle erstatningskrav eller annet krav om kompensasjon som oppstår som følge av innholdet på Affiliatens nettsted eller eventuelle uriktige opplysninger som Affiliaten har gitt.

Samtykke

Affiliate gir sitt samtykke til at sitt navn og nettsted kan bli publisert på vår nettside eller brukt i markedsføring.

Denne avtalen er underlagt norsk lov. Tvister med bakgrunn i denne avtale, skal avgjøres ved bindene voldgift i Stavanger i henhold til kap. 32 i Tvistemålsloven.

Fortsett til registreringen ..