Vanlig Vedlikehold av Vanndispensere

Rengjøring

Vi anbefaler periodisk rengjøring av vanndispenseren; hyppigheten avhenger av bruk og situasjon.

Du kan også laste ned rengjøringsprosedyren (pdf).
Vi har en egen prosedyre for desinfisering av vanndispensere.